ZOO služby

ZOO služby sú naším najväčším a  najzaujímavejším špecifikom. Tieto služby v súčasnosti neposkytujeme individuálnym klientom a ide o naše spojenie s konkrétnym zariadením zaoberajúcim sa chovom a vedeckým výskumom konkrétnych druhov zvierat. Zariadenie je zamerané na ochranu a zabezpečenie prežitia aj vzácnych druhov zvierat.

Spolupracujeme a podporujeme zariadenia špecializované na ochranu a obnovu ohrozených druhov, ich rozvoj a význam. Sme súčasťou tohto zariadenia a zaoberáme sa marketingom a PR. V priebehu roka 2015 až 2016 bude táto sekcia rozšírená do konkrétnej podoby.

Podoba charakteristiky a popisu tejto služby je len dočasná a v štádiu prípravy.