Testovanie a recenzovanie

Aktívne sa venujeme testovaniu a recenzovaniu rôznych produktov a software. Podieľame sa na testovaní počítačových hier počas vývoja, finálnych beta testov a úzko spolupracujeme so spoločnosťami v oblasti vývoja software a hier. Sami sa venujeme základnému modelovaniu vo vývojárskom prostredí, zároveň máme skúsenosti s vývojárskym prostredím Delphi. Chápeme tak prácu a jednotlivé kroky pri vývoji konečného produktu.

Testovanie software
Pri vývoji software je potrebné simulovať situácie, potreby používateľa a rôznu náročnosť. Každej testovanej aplikácií sa venujeme individuálne a naplno. Každú spoluprácu pri vývoji a vyladení aplikácií berieme svedomito a preto sa snažíme poskytnúť komplexný názor a report nedostatkov ku každému jednému projektu. Vieme čo si vyžaduje testovanie prototypov techniky a produktov, ktoré v testovacej verzii nemajú verejnú podobu. Uvedomujeme si otvorenú stavbu aplikácií a jej vlastnosti, možnosti zneužitia. Preto sa ku každej testovacej činnosti staviame obozretne a zodpovedne k spokojnosti na strane vývojára a zadávateľa.

Recenzovanie
Venujeme sa tiež recenzovaniu a prípravy textov k daným aplikáciám, alebo produktom. Zväčša ako postprodukcia produktu už vydávaného na trh. V rámci rôznych projektov sme mali možnosť testovať a recenzovať mobilné technológie, notebooky, technológie na prenos dát a taktiež fototechniku. Práca s fototechnikov prebiehala v rôznych rokoch pre viaceré spoločnosti, buď pre jednotlivý predaj, alebo aj priamo pre spoločnosť Nikon prostredníctvom agentúry MCC.sk. Recenzujeme taktiež počítačové hry, prípadne iné produkty pri ktorých sa čiastočne využívajú skúsenosti a schopnosti v oblasti prípravy textov a PR činnosti.