Imagemaker – imidž a tvorba dobrého mena

Imagemaker, alebo poslovenčený imidžmejker je tá správna osoba, ktorej prácou je zoznámiť ľudí nenásilnou formou s novinkou, službou, alebo výrobkom. Siahne na všetky možnosti, ktoré mu ponúka internet a zároveň v sebe zahrnie aj služby ako PR, reklamu rôzneho typu a taktiež fungovanie spoločnosti ako takej. Tvorca, alebo ak chcete správca podnikového imidžu tu nie je, aby kritizoval a dehonestoval. Vedieť však ako pristupovať k zákazníkovi, aby pocit z firmy vyznel čo najlepšie, nikdy nezaškodí rovnako, ako nezaškodí vedieť, čím zákazníka firma priláka a čím môže odradiť. Prácou tvorcu imidžu je však aj eliminovať neopodstatnené útoky voči značke na webe.

Potrebujete vylepšiť imidž? Nechýba vám človek spomínaných schopností? Sme tu pre Vás.